Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Με μόνο τρία (3) αλλά πολύ σοβαρά θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Ζίτσας την Παρασκευή …

    Την Παρασκευή 16-10-2015 στις 5:00 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας σε μία από τις ελάχιστες πολύ ουσιαστικές συνεδριάσεις προκειμένου να λάβει αποφάσεις μόνο σε τρία (3), αλλά πολύ σοβαρά θέματα.
    Συγκεκριμένα θα γίνει συζήτηση για...
τις χρήσεις που θα επιτρέπεται να έχουν οι ιδιοκτησίες στα κτήματα στο Δήμο Ζίτσας. Δηλαδή που θα επιτρέπονται κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι, βιοτεχνίες, πτηνοτροφία, που μόνο καλλιέργειες, που λατομεία, που επεκτάσεις σχεδίου πόλης κλπ.
    Και που θα υπάρχει απαγορευτικό και για ποιες χρήσεις. Ταυτόχρονα που θα αποθηκεύονται τα σκουπίδια του Δήμου και γενικά τα απόβλητα.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη

1. Συζήτηση για τις προϋποθέσεις αδειοδότησης νέων ή επέκτασης νόμιμα υφιστάμενων πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα όρια του Δήμου.
2. Συζήτηση και κατάθεση προτάσεων για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου (Β1 Στάδιο).
3. Προτάσεις για την αναθεώρηση του Περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων – Εκπόνηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Ζίτσας.