Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Την Τρίτη 22/9 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο...

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη
    Με 39 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα συνεδριάσει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:00 μμ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας. 
    Η συνεδρίαση αυτή έρχεται μετά από αρκετό καιρό, είναι η πρώτη μετά το παζάρι (όπου θα γίνει και η αποτίμησή του) και όπως αναμένεται θα την απασχολήσουν σημαντικά...
θέματα προ ημερήσιας διάταξης.
    Όσο αφορά αυτά καθαυτά τα 39 θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι καθαρά υπηρεσιακά ως επί το πλείστον.
    Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.-Έγκριση και ψήφιση έκτακτης επιχορήγησης στα Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ».
2.-Αποδοχή της 1ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Δημαρχείου και Περιβάλλοντος χώρου του Δήμου Ζίτσας» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015.
3.-Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 24 (λόγω αλλαγής χρήσης) της επέκτασης του οικισμού Τ.Κ. Μεταμόρφωσης της Δ.Ε. Εκάλης του Δήμου Ζίτσας.
4.-Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Τσομπίκου Γ. Δημητρίου.
5.-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Τσομπίκου Γ. Δημητρίου.
6.-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τροποποίηση της μελέτης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Ελεούσας», αναδόχου «Κ/Ξ ΒΛΑΧΑΣ Π-Σ Α.Τ.Ε.-ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»
7.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Ζίτσας», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».
8.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κρασπέδων στην Τ.Κ. Πολυλόφου και αντικατάσταση στέγης Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Βαγενιτίου του Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κας Ντομουχτσή Αναστασίας.
9.-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Χίνκας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Γκούτση Αχιλλέα.
10.-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Ασφάκας», αναδόχου «Κ/Ξ Γ. ΝΤΑΦΛΗΣ-Α.ΚΑΤΗΣ».
11.-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Μεταμόρφωσης», αναδόχου «Κ/Ξ Π. Παπαδημητρίου-Γ. Μίνης».
12.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση οδών στην Τ.Κ. Λιθίνου», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κας Ντομουχτσή Αναστασίας.
13.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχετευτικό ομβρίων ποδοσφαιρικού γηπέδου Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Γεωλδάση Παναγιώτη.
14.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση - Τσιμεντόστρωση δρόμων του Δήμου», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Μάρκου Δημητρίου.
15.-Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού ομβρίων υδάτων στο γήπεδο Δ.Κ. Ελεούσας» αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Λιάτσου Ελευθερίου.
16.-Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αξιοποίηση νέας εφεδρικής υδρογεώτρησης (Γ4) Δ.Κ. Ελεούσας» αναδόχου «Βλάχας Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»
17.-Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Γραμμενοχωρίων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος» αναδόχου «Γενική Κατασκευαστική ΑΤΕΒΕ».
18.-Σύσταση επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση στέγης στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου» αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Γκούτση Αχιλλέα.
19.-Σύσταση επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων οδών στην Τ.Δ. Ελεούσας» αναδόχου κ. Πάντου Γεωργίου.
20.-Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης εκτέλεσης εργασιών για την εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών της εταιρείας «ΟΤΕ RURAL NORTH Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ανάπτυξης και διαχείρισης ευρυζωνικών υποδομών»
21.-Ορισμός δημοτικής δασικής έκτασης της Τ.Κ. Γκριμπόβου για υλοτόμηση, προκειμένου να καλυφθούν ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας.
22.-Ορισμός επιτροπής κρίσης αισθητικής αρτιότητας και παραλαβής μνημείου πεσόντων Τ.Κ. Ζαλόγγου Δήμου Ζίτσας.
23.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015.
24.-Εξέταση αιτήσεως «ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΠΙΔΗ Α.Ε.Ε.Ε. για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.
25.-Ορισμός μέλους επιτροπής διενέργειας αποτερματισμού και οριοθέτησης του συνδιόκτητου δάσους «Πουρναρότοπος, Μπούφος κτλ.» στην Τ.Κ. Δελβινακόπουλου, Δήμου Ζίτσας.
26.-Αίτηση Εξωραϊστικού Συλλόγου Λύγγου «Η Αγία Τριάδα» για συνδιοργάνωση αθλητικού αγώνα διάθλου στην Τ.Κ. Λύγγου.
27.-Διάθεση πίστωσης για πραγματοποίηση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Ζίτσας.
28.-Καθορισμός προστίμου αυθαίρετης βόσκησης ζώων σε Δημοτικούς βοσκοτόπους της Τ.Κ. Γαβρισιών και ενεργειών για νόμιμη άρση ηλεκτροφόρου περίφραξης από αυτούς.
29.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 407/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ, (αξιολόγησης προσφορών και απευθείας ανάθεσης) και επιτροπών παραλαβής των ανωτέρω προμηθειών».
30.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 408/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2015, για τις οποίες ο προμηθευτής θα αναδειχθεί ύστερα από την διενέργεια σχετικού διαγωνισμού».
31.-Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων.
32.-Έγκριση διενέργειας προμηθειών
33.-Εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων.
34.-Αποδοχή πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου- Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για την υλοποίηση του υποέργου: «Καταγραφή της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις συντήρησης του τέμπλου και των τοιχογραφιών του καθολικού του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Ροδοτοπίου» και ορισμός αποφαινόμενων οργάνων.
35.-Προσωνυμία Γενικού Λυκείου Ελεούσας.
36.-Έγκριση και διάθεση πίστωσης για εκδηλώσεις εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.
37.-Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για σχεδιασμό και έκδοση τουριστικού εντύπου και χάρτη του Δήμου Ζίτσας.
38.-Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και συζήτηση επί γενικών υποθέσεων υπαγομένων στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης.
39.-Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα που αφορούν την πράξη εφαρμογής του Ρ.Σ. Ελεούσας