Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

Κατά χωριό του Δήμου Ζίτσας το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος…

Ψήφοι και ποσοστά του ΟΧΙ και του ΝΑΙ αναλυτικά κατά εκλογικό τμήμα.
Το αναλυτικό κατά χωριό και εκλογικό τμήμα τελικό αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 σε όλα τα εκλογικά τμήματα και τα χωριά του Δήμου Ζίτσας (που είχε το υψηλότερο ποσοστό ΟΧΙ από όλους τους Δήμους της Ηπείρου με 67,86%) το αποτέλεσμα είναι:…

[ α) κατά σειρά με το μεγαλύτερο ΟΧΙ, β) κατά Δημοτική Ενότητα ]