Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Με 56 θέματα ουσιαστικό Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα…

Αρκετά τα σοβαρά, μεταξύ άλλων παζάρι και παιδικές χαρές. Η Ημερήσια Διάταξη.
“Επίπονη και δύσκολη” αναμένεται η προσεχής συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζίτσας τη Δευτέρα 29-06-2015 (6:30 μμ). Μπορεί τα περισσότερα από τα 56 θέματα να είναι υπηρεσιακά, θα κυριαρχήσουν όμως αρκετά θέματα ουσίας (παιδικές χαρές, μεταφορά νηπιαγωγείου, κατανομή έργων στα χωριά κλπ) με κυρίαρχο το θέμα του παζαριού που θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
Η 7η διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης (και 1η της δημοτικής αρχής Πλιάκου) εφέτος, προκαλεί ήδη αρκετά σχόλια. Συγκεκριμένα υπάρχουν δημότες που εκτιμούν ότι θα υπάρξει «στοχευμένη» αλλαγή του κανονισμού από την παράταξη "Έντιμη Πολιτεία" που εν κατακλείδι θα οδηγήσει ουσιαστικά σε «φωτογραφική ανάθεση» του παζαριού σε...
συγκεκριμένο επιχειρηματία, πιθανολογώντας τον διοργανωτή εκθέσεων κ. Μπασέκη(;) (το ενδιαφέρον του κάθε επιχειρηματία για δουλειές είναι εύλογο).
Βέβαια όλα αυτά είναι προς το παρόν μόνον απλές πολιτικές εκτιμήσεις και πιθανολογήσεις, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο πρόκειται να ψηφίσει τον σχετικό κανονισμό σε 4 μέρες, μεθαύριο Δευτέρα. Σε κάθε περίπτωση θα κριθούν τα γεγονότα και ασφαλώς δεν μπορεί από τώρα να προβλεφτεί ούτε τι θα ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε βέβαια ποιος τελικά θα είναι ο εργολάβος του παζαριού. Έτσι είναι πιθανό όλες αυτές οι πρόωρες προβλέψεις και εκτιμήσεις ή να επαληθευτούν ή να αποδειχτούν κακοήθεις σκέψεις.
Άλλο κρίσιμο θέμα που θα συζητηθεί είναι η λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου Ζίτσας, όπου είναι αυτονόητο ότι ο κάθε Πρόεδρος χωριού ούτε έχει τεχνικές γνώσεις, ούτε βέβαια είναι σε θέση να γνωρίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας των παιδικών χαρών, ώστε να πει αν και κατά πόσο αυτές είναι ή όχι ασφαλείς, κάτι που μόνο η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μπορεί να βεβαιώσει.  
Πέρα από την προ ημερησίας συζήτηση τρεχόντων ζητημάτων, τα θέματα που ξεχωρίζουν είναι τα Νο 19, 26, 37, 51, 52 κλπ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Αποδοχή πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015 για την υλοποίηση του υποέργου: «Αποκατάσταση - Διαμόρφωση γηπέδου ποδοσφαίρου της Τ.Κ. Πρωτόπαππας» και ορισμός Αποφαινόμενων Οργάνων.
 2. Αναγνώριση οδού σύνδεσης οικισμού Αναργύρων με τη 13η Επαρχιακή οδό ως «μοναδική».
 3. Τροποποίηση του σχεδίου διανομής έτους 1933 συνοικισμού Κάτω Λαψίστας (Γιούρτια) στο υπ’ αριθ. 38 οικόπεδο.
 4. Ίδρυση και λειτουργία νέου κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Πετσαλίου, Δ.Ε. Εκάλης, Δήμου Ζίτσας.
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας» αναδόχου Ντόκος Κων/νος, Ε.Δ.Ε.
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Τσομπίκου Δημητρίου, Ε.Δ.Ε.
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση κτηρίου Διχουνίου-Ραδοβιζίου» αναδόχου Τσομπίκου Δημητρίου, Ε.Δ.Ε.
 8. Εξέταση αιτήσεως της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΚΑΡΑ Ο.Ε.» για παραίτηση από Δημοτικό λατομείο μαρμάρων στην Τ.Κ. Κληματιάς και επιστροφή καταβληθέντος ποσού πάγιου μισθώματος έτους 2015.
 9. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Μεταμόρφωσης» αναδόχου «Κ/Ξ Π. Παπαδημητρίου – Γ. Μίνης».
 10. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Ασφάκας», αναδόχου «Κ/Ξ Γ. Ντάφλης – Α. Κατής».
 11. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Χίνκας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Γκούτση Αχιλλέα.
 12. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στα Δ.Δ. Καρίτσας και Ζίτσας» του πρώην Δήμου Ζίτσας.
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης – διανοίξεις δρόμων Δ.Δ. Λευκοθέας» του πρώην Δήμου Ευρυμενών.
 14. Μεταφορά θέσης κατασκευής αντλιοστασίου Ε1 στα πλαίσια του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Ελεούσας» του Δήμου Ζίτσας.  
 15. Ονομασία οδών και πλατειών στην Τ.Κ. Βλαχάτανου.
 16. Μετονομασία οδών στην Δ.Κ. Ελεούσας.
 17. Ονομασία οδών του οικισμού «Αμπελάκια» Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς. 
 18. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ζίτσας.
 19. Συζήτηση για θέματα που αφορούν τις παιδικές χαρές του Δήμου.   
 20. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 112/2015 Α.Δ.Σ με θέμα: «Κατάρτιση κανονισμού διάθεσης και διαχείρισης βοσκοτόπων Δήμου Ζίτσας».
 21. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 92/2011 Α.Δ.Σ. και ορισμός μελών Διαχειριστικών Επιτροπών Κληροδοτημάτων του Δήμου.
 22. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανέγερση προτομής Χρυσάνθης Ζιτσαίας  στην Τ.Κ Ζίτσας του Δήμου Ζίτσας.
 23. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.
 24. Αποδοχή πίστωσης η οποία προέρχεται από επιχορήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και αφορά την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Δήμου οι οποίοι απασχολήθηκαν για την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
 25. Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
 26. Κατανομή αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ.
 27. Έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2015 Απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ», που αφορά την τροποποίηση ετησίου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2015.
 28. Έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2015 Απόφασης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» με θέμα: «Αποδοχή επιχορήγησης για προπαρασκευή και διενέργεια εκλογών για της 25ης Ιανουαρίου 2015, αναμόρφωση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης».
 29. Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/2015 Απόφασης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015».
 30. Έγκριση της υπ’ αριθ. 36/2015 Απόφασης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015».
 31. Έγκριση της υπ’ αριθ. 38/2015 Απόφασης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» με θέμα: «Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας για το έτος 2014».
 32. Ορισμός δημοτικής δασικής έκτασης στην Τ.Κ. Ριζού για υλοτόμηση, προκειμένου να καλυφθούν ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας.
 33. Εξέταση αιτήσεως κας Μυλωνά Αλεξάνδρας του Παναγιώτη, για επιστροφή  αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού από δικαίωμα βοσκής έτους 2014.
 34. Εξέταση αιτήσεως κας Τζιάφκου Μαριγούλας του Θεοδώρου, για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού από δικαίωμα βοσκής έτους 2013.
 35. Εξέταση αιτήσεως για διαγραφή ποσού από βεβαιωμένη παράβαση Κ.Ο.Κ.
 36.  Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους δικαιώματος  βοσκής έτους 2014, της κας Τζιάφκου Μαριγούλας του Θεοδώρου, της κας Παναγιώτου Αγγελικής του Βασιλείου και του κ. Παναγιώτου Βασίλειου του Ιωάννη.
 37. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 178/2013 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας κανονιστικής απόφασης για την  λειτουργία εμποροπανήγυρης στο Δήμο.
 38. Υποβολή πρότασης σχετικά με τροποποίηση έδρας Ε.Δ.Χ. Ταξί, μετατροπή τιμολογίου & καθορισμό ορίων περιμετρικής ζώνης Δήμου.
 39. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 4ου τριμήνου 2014 της Οικονομικής   Επιτροπής για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014.
 40. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 1ου τριμήνου 2015 της Οικονομικής   Επιτροπής για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015.
 41. Εξέταση αιτήματος της Αδελφότητας Αναργύρων «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» για καθορισμό κοινού ορίου ιδιοκτησίας της με την πλατεία της Τ.Κ. Αναργύρων.
 42. Έγκριση και ψήφιση έκτακτης επιχορήγησης στα Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ».
 43. Εξέταση αιτήσεως της κας Ροζαλίας Χόιμπου, για διευθέτηση εκκρεμοτήτων και λύση σύμβασης μίσθωσης  Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μεγάλου Γαρδικίου.
 44. Εξέταση αιτήσεως Τσούμπρη Δημητρίου για παράταση του χρόνου μείωσης μισθώματος Δημοτικού Ακινήτου στην Τ.Κ. Δεσποτικού.
 45. Εξέταση αιτήσεως Αρβανίτη Νικολάου του Βασιλείου για διαγραφή μισθώματος Δημοτικού ακινήτου και επαναδημοπράτηση ακινήτου στην Τ.Κ. Ασφάκας.
 46. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 407/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα   “Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ, (αξιολόγησης  προσφορών και απευθείας ανάθεσης) και επιτροπών παραλαβής των ανωτέρω προμηθειών”.
 47. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 408/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα   “Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2015, για τις οποίες ο προμηθευτής θα αναδειχθεί ύστερα από την διενέργεια σχετικού διαγωνισμού”.
 48. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 409/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα   “Συγκρότηση Επιτροπής Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α για την παραλαβή καυσίμων έτους 2015.”
 49. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 94/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα «Σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και της Αναπτυξιακής εταιρείας “ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.” για την ανάπτυξη και προβολή του τουριστικού προϊόντος της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 50. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 121/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Σύναψη σύμβασης του Δήμου Ζίτσας με το αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων για επιδότηση του εισιτηρίου αστικών συγκοινωνιών»
 51. Παραχώρηση του 1ου ορόφου του πέτρινου διδακτηρίου Δ.Κ. Ελεούσας για τη δημιουργία ΚΔΑΠ του Δήμου.
 52. Μεταφορά του 2ου Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Ελεούσας στο κτίριο του 1ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ελεούσας.  
 53. Συγκρότηση συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας Δήμου Ζίτσας.
 54. Συγκρότηση επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων.                                                         
 55. Έγκριση διενέργειας προμήθειας μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου.   
 56. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζίτσας για την υλοποίηση του έργου: “Μειώνω το ενεργειακό μου αποτύπωμα-Διενέργεια μαθητικού διαγωνισμού με θέμα την προστασία του Περιβάλλοντος μέσω εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία ”