Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Μέχρι 2 Ιουλίου οι εγγραφές στους Παιδικούς της Κοινωφελούς…

    Οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Μεταμόρφωσης, τον Παιδικό Σταθμό Κληματιάς και το Κ.Δ.Α.Π. Ευρυμενών για το σχολικό έτος 2015-2016 θα υποβάλλονται από 17 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου και ώρες 8:00 πμ - 15:00μμ.
    Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται...
στον Σταθμό που θα δηλωθεί ως πρώτη επιλογή.
Για αιτήσεις και πληροφορίες οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν:
Στο Δημαρχείο, στην υπάλληλο κ. Χαντζοπούλου Δήμητρα τηλ. 2653360023
Στις δομές της Επιχείρησης:
Βρεφ/κός Σταθμός Μεταμόρφωσης: 2653022791
Παιδικός Σταθμός Κληματιάς: 2658360217
Κ.Δ.Α.Π. Ευρυμενών: 2658061096

• Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας: www.zitsa.gov.gr
• Στο Δημαρχείο, Χαντζοπούλου Δήμητρα, τηλ. 2653360023
• Στις δομές της Επιχείρησης:
- Βρεφ/κός Σταθμός Μεταμόρφωσης: 2653022791
- Παιδικός Σταθμός Κληματιάς: 2658360217
- Κ.Δ.Α.Π. Ευρυμενών: 2658061096