Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Πρόσληψη 10 ατόμων από το Δήμο Ζίτσας - Όλη η προκήρυξη …

Χωρίς ΑΣΕΠ, παίρνει όποιους θέλει ο δήμαρχος. Ειδικότητες, η προθεσμία, τα δικαιολογητικά.
Βγήκε η προκήρυξη για την πρόσληψη συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου. Για την πρόσληψη αυτή ΔΕΝ απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (εκτός από μέσον;), ενώ δεν γίνεται καθόλου κατάταξη με μόρια κλπ.
Η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι από την…
Δευτέρα 22 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2015.
Τα δέκα (10) άτομα θα απασχοληθούν ως εργατικό προσωπικό, με την ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ- ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Όσοι προσληφθούν θα είναι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την πυροπροστασία (κόψιμο χόρτων κλπ)
    Πρόβλημα υπάρχει για όσους έχουν απασχοληθεί το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 

Δείτε όλη την προκήρυξη: