Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζίτσας…

Με 3 θέματα, χωρίς όμως το θέμα της μεταφοράς ή μη των διαθεσίμων του Δήμου Ζίτσας στην Τράπεζα της Ελλάδος (κατά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου)
    Με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας την Παρασκευή 24-04-2015 στις 2:00 μμ
    Εντύπωση προκαλεί η απουσία συζήτησης για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης, με την οποία υποχρεώνει τον Δήμο Ζίτσας να μεταφέρει τα διαθέσιμά του (περίπου 2.500.000 € – 3.000.000 € σύμφωνα...
με έμπειρους παράγοντες) στην Τράπεζα της Ελλάδος.

    Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και της Αναπτυξιακής εταιρείας «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» για την ανάπτυξη και προβολή του τουριστικού προϊόντος της Π.Ε. Ιωαννίνων.

2. Ορισμός επιτροπής για την αξιολόγηση προσφορών, βάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος-πρόσκλησης προς τις Τράπεζες.

3. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 82/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών.