Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Και μετά ξύπνησε…

Σαν πολιτικός “απογάλιας” ο κ. Πλιάκος τώρα όρισε Επιτροπή να το καταρτίσει, ενώ έχει 5 μήνες (από 23/10/2014) που το Υπουργείο Εσωτερικών έβγαλε την απόφαση για το 5ετές (2015-2019) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα!
Και πάλι αόριστα, χωρίς προθεσμία παράδοσης!
    Απίστευτη πολιτική αδράνεια του Δήμου Ζίτσας και προσωπικά του δημάρχου κ. Μιχ. Πλιάκου για το 5ετές πρόγραμμα του Δήμου. Έπρεπε ο επικεφαλής της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαν. Ματσάγκας να φέρει το ζήτημα από πέρυσι δύο (2) φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο για...
να …πάρει μπροστά ο κ. Πλιάκος, σήμερα, που έχει Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι για το πολιτικό “θεαθήναι”;
    Και πάλι …μισή δουλειά. Αντί να ζητήσει σύντομη περαίωση, βάζοντας προθεσμία, ώστε να φέρει το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ζίτσας για την περίοδο 2015-2019, στην Επιτροπή Διαβούλευσης και μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο, το άφησε …φλου!
    Πολιτικός “μακα-μούκας” ή λαϊκά “απογάλιας” ο κ. Πλιάκος, αφού κανονικά τώρα θα έπρεπε να ήταν ψηφισμένο το 5ετές και να το τρέχει διεκδικώντας δράσεις και προγράμματα.

Δείτε (για την ιστορία) την απόφαση της συγκρότησης της επιτροπής: