Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

ΣΥΡΙΖΑ: Σκληρή αλλά τεκμηριωμένη κριτική στη δημοτική αρχή Ζίτσας για το 1ο εξάμηνο

Με ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη «ΡΙΖ.Α. Δήμου Ζίτσας» καταλογίζει έλλειψη σχεδιασμού, στόχων και σχεδίου, αλλά και πλήρη απαξίωση των θεσμών. 
    Έντονη είναι η κριτική που ασκεί η ΡΙΖ.Α. Δήμου Ζίτσας στη δημοτική αρχή του κ. Μιχ. Πλιάκου με αφορμή τη συμπλήρωση του πρώτου εξαμήνου της δημοτικής θητείας. 
    Η δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στο σύνολο των ζητημάτων που αντιμετωπίστηκαν, αλλά και σε όσα η νέα δημοτική αρχή αν και όφειλε, είτε δεν έκανε, είτε απαξίωσε.
    Η ΡΙΖ.Α. Ζίτσας με τον εύγλωττο τίτλο «Ένα εξάμηνο με τη νέα δημοτική αρχή – Μία από τα ίδια;» αρχικά...
 διαπιστώνει «μια τάση διεκπεραίωσης  τρεχόντων υποθέσεων, χωρίς τη διάθεση να θιγούν τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το Δήμο και τους πολίτες».
    Ταυτόχρονα η παράταξη του Μανώλη Ματσάγκα καυτηριάζει το ότι οι «θεσμοί εκπροσώπησης των δημοτών δεν έχουν ενεργοποιηθεί» κάνοντας αναφορά στις εντελώς υπηρεσιακές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου απουσιάζει κάθε συζήτηση «για τους στόχους, τα σχέδια και τον προγραμματισμό ενεργειών της δημοτικής αρχής, παρά το ότι θεσμοθετημένα προβλέπεται η εκπόνηση 5ετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου».

Για το νέο ΕΣΠΑ, τη ΒΙΠΕ, το περιβάλλον
    Αναφέρει ότι «Δεν έχει διεξαχθεί συζήτηση για τις δυνατότητες αξιοποίησης του νέου ΕΣΠΑ και τις προτεραιότητες που θα θέσει ο Δήμος μας. Δεν έχει αναληφθεί πρωτοβουλία για τη διαχείριση και λειτουργία της ΒΙ.Π.Ε., για τα προβλήματα των μικρομεσαίων επαγγελματιών, για τα προβλήματα και τις δυνατότητες της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή, για την προσπάθεια αντιμετώπισης της υψηλής ανεργίας στην περιοχή. Τα κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα – λειτουργία ρυπογόνων μονάδων στη ΒΙ.Π.Ε., διαχείριση αποχετευτικού συστήματος λεκανοπεδίου, μόλυνση Καλαμά – δεν αντιμετωπίζονται με διάθεση ανάλυσης, σχεδιασμού, εκπόνησης προτάσεων και άσκησης μαχητικής πολιτικής όπου χρειάζεται», υπενθυμίζοντας πως «η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δυο ρυπογόνες μονάδες προήλθε από πρωτοβουλία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και συλλογικών φορέων των πολιτών της περιοχής».
    Όσο για την ασυνέπεια του κ. Πλιάκου στην υλοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου είναι καυστική αφού η «σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η υλοποίησή της έχει παραπεμφθεί στο άδηλο μέλλον»!!!

Η απαξίωση των τοπικών συμβουλίων και της Επιτροπής Διαβούλευσης
    Εξίσου σκληρή είναι η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ για τη στάση της δημοτικής αρχής του κ. Μιχ. Πλιάκου απέναντι στους θεσμούς. «Για τους υπάρχοντες θεσμούς, που συνεισφέρουν για συμμετοχή του δημότη στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, η εικόνα είναι της πλήρους απαξίωσης.
    Δεν έχουν γίνει συζητήσεις με τα εκλεγμένα τοπικά συμβούλια Κοινοτήτων και συλλογικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στα χωριά, δεν έγινε ούτε μια λαϊκή συνέλευση, ακόμα και εκεί που τα προβλήματα καίνε, δεν οργανώθηκε καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών και των προβλημάτων, με τη συμμετοχή των υπηρεσιών ανά Δημοτική Ενότητα.
    Η δε θεσμοθετημένη Επιτροπή Διαβούλευσης δεν έχει συσταθεί ακόμα»    

Για τον ανύπαρκτο προγραμματισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα
    Χαρακτηρίζει το τεχνικό πρόγραμμα ως «απλή συρραφή τίτλων μικρών έργων, χωρίς να τεθούν προτεραιότητες αναγκών, χωρίς στοιχειώδη εκτίμηση κόστους κατασκευής». Και επισημαίνει ότι «δεν υπάρχει πρόβλεψη για την εκπόνηση έστω και μιας αξιόλογης μελέτης, είτε για σημαντικό τεχνικό έργο, είτε για την υποβοήθηση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Και βέβαια έλλειπε κάθε έργο σημαντικής αξίας, καθώς όπως αναφέρθηκε δεν υπάρχει ο ελάχιστος σχεδιασμός για το υπό έναρξη νέο ΕΣΠΑ».Αναλυτικά όλη η ανακοίνωση:

ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ – ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ

    Πέρασε ένα εξάμηνο από την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής, της παράταξης ΕΝΤΙΜΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ και του Δημάρχου κ. Μιχάλη Πλιάκου, στο Δήμο Ζίτσας. Σε αυτό το εξάμηνο διαπιστώνεται μια τάση διεκπεραίωσης  τρεχόντων υποθέσεων, χωρίς τη διάθεση να θιγούν τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το Δήμο και τους πολίτες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, χωρίς την προσπάθεια να εκπονηθεί σχεδιασμός για την πορεία της ευρύτερης περιοχής στο μέλλον. Η λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης παρουσιάζεται υποτονική, οι δε θεσμοί εκπροσώπησης των δημοτών δεν έχουν ενεργοποιηθεί.  
    
    Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε μήνα με θέματα που κατά κανόνα αφορούν εγκρίσεις Α.Π.Ε και παρατάσεων της προθεσμίας υλοποίησης τεχνικών έργων, εκμισθώσεις ακινήτων (καφενείων, χωραφιών) του Δήμου και αιτήσεις δημοτών για ιδιωτικά ζητήματα.

    Δεν έχει διεξαχθεί συζήτηση για τους στόχους, τα σχέδια και τον προγραμματισμό ενεργειών της δημοτικής αρχής, παρά το ότι θεσμοθετημένα προβλέπεται η εκπόνηση 5ετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου και επανειλημμένα το έχει θέσει ως θέμα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο η παράταξή μας. 
Δεν έχει διεξαχθεί συζήτηση για τις δυνατότητες αξιοποίησης του νέου ΕΣΠΑ και τις προτεραιότητες που θα θέσει ο Δήμος μας. 
Δεν έχει αναληφθεί πρωτοβουλία για τη διαχείριση και λειτουργία της ΒΙ.Π.Ε., για τα προβλήματα των μικρομεσαίων επαγγελματιών, για τα προβλήματα και τις δυνατότητες της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή, για την προσπάθεια αντιμετώπισης της υψηλής ανεργίας στην περιοχή. 
Τα κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα – λειτουργία ρυπογόνων μονάδων στη ΒΙ.Π.Ε., διαχείριση αποχετευτικού συστήματος λεκανοπεδίου, μόλυνση Καλαμά – δεν αντιμετωπίζονται με διάθεση ανάλυσης, σχεδιασμού, εκπόνησης προτάσεων και άσκησης μαχητικής πολιτικής όπου χρειάζεται. 
Θυμίζουμε ότι η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δυο ρυπογόνες μονάδες προήλθε από πρωτοβουλία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και συλλογικών φορέων των πολιτών της περιοχής.  
Όσο για την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η υλοποίησή της έχει παραπεμφθεί στο άδηλο μέλλον.

    Για τους υπάρχοντες θεσμούς, που συνεισφέρουν για συμμετοχή του δημότη στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, η εικόνα είναι της πλήρους απαξίωσης
Δεν έχουν γίνει συζητήσεις με τα εκλεγμένα τοπικά συμβούλια Κοινοτήτων και συλλογικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στα χωριά, δεν έγινε ούτε μια λαϊκή συνέλευση, ακόμα και εκεί που τα προβλήματα καίνε, δεν οργανώθηκε καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών και των προβλημάτων, με τη συμμετοχή των υπηρεσιών ανά Δημοτική Ενότητα. 
Η δε θεσμοθετημένη Επιτροπή Διαβούλευσης δεν έχει συσταθεί ακόμα.    

    Αντί για την προσπάθεια σοβαρού προγραμματισμού η δημοτική αρχή επέλεξε να υποβάλλει ένα τεχνικό πρόγραμμα για το φετινό χρόνο, το οποίο αποτελεί απλή συρραφή τίτλων μικρών έργων, χωρίς να τεθούν προτεραιότητες αναγκών, χωρίς στοιχειώδη εκτίμηση κόστους κατασκευής σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ικανοποιηθούν όλες οι προθέσεις. 
Στο προτεινόμενο πρόγραμμα δεν υπάρχει πρόβλεψη για την εκπόνηση έστω και μιας αξιόλογης μελέτης, είτε για σημαντικό τεχνικό έργο, είτε για την υποβοήθηση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Και βέβαια έλλειπε κάθε έργο σημαντικής αξίας, καθώς όπως αναφέρθηκε δεν υπάρχει ο ελάχιστος σχεδιασμός για το υπό έναρξη νέο ΕΣΠΑ. Η παράταξή μας συνεπής στις προεκλογικές εξαγγελίες, για την αναγκαιότητα και το περιεχόμενο ενός σοβαρού σχεδιασμού, καταψήφισε στο σύνολό του το προτεινόμενο πρόγραμμα.

    Όσο για τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους εξαντλείται στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου, χωρίς όμως να διαφαίνεται σοβαρή προσπάθεια για περιορισμό τους, ώστε να διατεθούν για κοινωνική μέριμνα και αναπτυξιακούς σκοπούς. Αναγνωρίζεται η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση, όμως θεωρούμε ότι την εποχή αυτή είναι όσο ποτέ απαραίτητη η εξάντληση κάθε δυνατότητας περικοπής εξόδων του λειτουργικού κόστους και η διάθεσή τον πόρων για κοινωνικούς σκοπούς. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του 2015. Στα θετικά της δημοτικής αρχής να αναγνωρίσουμε τη διατήρηση της τιμολόγησης των ανταποδοτικών τελών στο προηγούμενο κόστος, με εισηγήσεις τις οποίες ψηφίσαμε. Όμως διατυπώσαμε προτάσεις για μείωση των τελών σε δημότες με τεκμηριωμένα χαμηλό εισόδημα και προτάσεις για την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μείωση κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών για την τεκμηρίωση της τιμολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών.

    Η Δημοτική παράταξη ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ έθεσε σημαντικά θέματα και ερωτήσεις προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τοποθετείται σύμφωνα με τις αρχές και τις θέσεις της, χωρίς δογματισμούς και διάθεση στείρας αντιπαράθεσης. 
Θεωρεί ότι χρειάζεται μια ριζικά διαφορετική ανάπτυξη πολιτικής για τη διοίκηση του Δήμου Ζίτσας, με διαφάνεια και συμμετοχή, ώστε να τεθούν οι βάσεις για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία. 
Δηλώνουμε παρόντες με τις υπάρχουσες δυνάμεις μας για την άσκηση υπεύθυνης αντιπολίτευσης, με τη συμμετοχή του δημότη.