Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Πλιάκος – Βότσικας ορίστηκαν μέλη της ομάδας “Άμεσης Επέμβασης για τη διαχείριση κρίσεων περιστατικών προσέγγισης αρκούδων”!!!

Ο ορισμός της ηγεσίας του Δήμου Ζίτσας στη Επιτροπή θετικό βήμα για την ασφάλεια και τη διαχείριση των περιστατικών προσέγγισης & αλληλεπίδρασης της αρκούδας στις κατοικημένες περιοχές!
    Τον δήμαρχο Ζίτσας κ. Μιχ. Πλιάκο και τον αντιδήμαρχο κ. Άλκη Βότσικα (ως αναπληρωτή του δημάρχου) όρισε με απόφασή της η Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου (Α.Π. 73551/6861/ΑΔΑ 66ΔΝΟΡ1Γ-Β9Λ) ως μέλη κατά τη συγκρότηση της «Ομάδας Άμεσης Επέμβασης» η οποία θα διαχειρίζεται τις κρίσεις από τα περιστατικά προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές.
    Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για...
την ασφάλεια και τη διαχείριση των περιστατικών προσέγγισης & αλληλεπίδρασης της αρκούδας στις κατοικημένες περιοχές. Και σίγουρα με δεδομένη την υπευθυνότητα δημάρχου και αντιδημάρχου η επιτροπή αυτή θα μπορέσει με καλύτερο τρόπο να επιτελέσει το έργο της, αφού η εκπροσώπηση του Δήμου Ζίτσας είναι στο μέγιστο επίπεδο.
    Τέλος η συγκεκριμένη συμμετοχή στη δράση αυτή καταγράφεται αδιαμφισβήτητα στα θετικά του Δήμου Ζίτσας.

Όλη η απόφαση