Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Δημοτικό Συμβούλιο με 10 καλά θέματα την Πέμπτη…

Με μία από τις …σπάνια ουσιαστικές Ημερήσιες Διατάξεις!
    Συνεδρίαση από τις …λίγες την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 (8:00 μμ) του Δημοτικού Συμβουλίου Ζίτσας. Μπορεί η Ημερήσια Διάταξη να έχει μόνο 10 θέματα αλλά τα 3 από αυτά είναι πραγματικά “θεματάρες”!
    Συγκεκριμένα...
 για την ουσία και το βάθος των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης θα έχουμε ειδική ανάρτηση: