Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

“Σφήνα” του Θωμά Μπέγκα κατά του Μιχ. Πλιάκου και του άντρα της Τατιάνας για λυματολάσπη…

«Έχουν γίνει όλες οι σχετικές ενέργειες και πιέσεις για την έγκριση χρηματοδότησης και η προεργασία για την άμεση δημοπράτηση του έργου» από το Δήμο Ιωαννιτών Ενεργούμε για την άμεση υλοποίηση της παραπάνω λύσης» της δημοτικής μονάδας λυματολάσπης της ΔΕΥΑΙ .
    Ο Δήμος Ιωαννιτών καθόλου «δεν παράτησε» την κατασκευή της δικής του δημοτικής μονάδας επεξεργασίας της λυματολάσπης μέσα στο χώρο του βιολογικού του και κατέθεσε σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στο ΥΠΕΚΑ για την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου έργου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Ιωαννιτών Θωμάς Μπέγκας
    Μάλιστα η δημοτική μονάδα του Δήμου Ιωαννιτών θα είναι δυναμικότητας περίπου 4.000 τόνων ετησίως, δηλαδή μόνο στο 1/6 της ποσότητας που ζήτησε να του εγκριθεί ο άντρας της Τατιάνας για την δική του ιδιωτική μονάδα λυματολάσπης (και ανεξάρτητη από αυτή της ΔΕΥΑΙ).
    Έτσι πλέον καταρρίπτεται κάθε επιχείρημα που...
πιθανόν είχε ο Δήμαρχος Ζίτσας κ. Πλιάκος, υπέρ της ιδιωτικής μονάδας του άντρα της Τατιάνας, αφού ο Δήμος Ιωαννιτών θα κάνει τη δική του δημοτική μονάδα, στην οποία και θα στέλνει τη λυματολάσπη του.
    Αναλυτικά μετά από την επιστολή του Δήμου Ζίτσας προς το Δήμο Ιωαννιτών για το θέμα της λυματολάσπης, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας σε απάντησή του προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ζίτσας κ. Παν. Λιάκο αναφέρει τα εξής:

(Σημ.: Ο κ. Θωμάς Μπέγκας απευθύνει την επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Δημ Συμβουλίου κ. Παν. Λιάκο και όχι προς τον δήμαρχο κ. Μιχ. Πλιάκο, επειδή την αντίστοιχη επιστολή του Δήμου Ζίτσας την υπέγραψε ο κ. Λιάκος και όχι ο Δήμαρχος κ. Μιχ. Πλιάκος, αφού εκτιμάται πως φοβήθηκε μήπως η οργή της Τατιάνας πέσει πάνω του!)

Κύριε Πρόεδρε,
    Όσον αφορά στην από 06/10/2014 επιστολή σας, θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με τις θέσεις μας για τη διαχείριση της λυματολάσπης του «Βιολογικού Ιωαννίνων».
    Η Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων έχει καταθέσει με το υπ’ αριθμ. 2663/5.4.2012 έγγραφό της (9118146/6.4.2012 ΥΠΕΚΑ) αίτημα χρηματοδότησης για την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου έργου που αφορά την διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος που παράγεται στην Περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων με τη μέθοδο της θερμικής ξήρανσης.
    Από το σχέδιο διαχείρισης που έχει ήδη κατατεθεί προβλέπεται η διάθεση της για γεωργική χρήση, σε ανενεργούς λατομικούς χώρους και εναλλακτικά πλήρωση χώρων απόληψης εδαφικού υλικού για την παρασκευή οικοδομικών υλικών – τούβλων, (αργιλορυχεία).
    Αναλυτικότερα, το έργο αφορά στην κατασκευή μονάδας προχωρημένης επεξεργασίας ιλύος της ΕΕΛ της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με το σύστημα μελέτη – κατασκευή σύμφωνα με την προμελέτη που έχει συνταχθεί από την ΔΕΥΑΙ. Η αφυδατωμένη ιλύς θα μεταφέρεται στην μονάδα ηλιακής ξήρανσης προκειμένου να βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά της τόσο ως προς το ποσοστό στερεών όσο και ως προς το βαθμό υγειονοποίησης.
    Η εγκατάσταση ηλιακής ξήρανσης θα είναι συνολικής έκτασης 5,2 στρεμμάτων, εντός του υφιστάμενου γηπέδου της ΕΕΛ, υποβοηθούμενη από εξωτερική θερμότητα, η οποία θα παράγεται από την καύση της πλεονάζουσας ποσότητας βιοαερίου που παράγεται από τη διεργασία της αναερόβιας χώνευσης. Η διαθέσιμη έκταση και το παραγόμενο βιοαέριο επαρκούν για την ηλιακή (με πρόσθετη θερμότητα από το βιοαέριο) ξήρανση του 50% περίπου της αναμενόμενης παραγωγής ιλύος στη τελική φάση σχεδιασμού (200.000 ΙΚ) ήτοι περίπου 10.700 τόνοι αφυδατωμένης ιλύος ανά έτος. Το ύψος της ιλύος στα θερμοκήπια θα είναι 10-15 cm και η συνολική ποσότητα της ξηραμένης ιλύος θα είναι περίπου 3.950 τόνοι ετησίως. Η ξηραμένη ιλύς θα έχει ποσοστό στερεών κατ’ ελάχιστον 60%.
Για το σκοπό αυτό έχουν γίνει όλες οι σχετικές ενέργειες και πιέσεις για την έγκριση χρηματοδότησης και η προεργασία για την άμεση δημοπράτηση του έργου, μόλις εγκριθεί η χρηματοδότησή του από το ΕΠΠΕΡΑΑ. 
    Η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν έχει αλλάξει προσανατολισμό και ενεργούμε για την άμεση υλοποίηση της παραπάνω λύσης για τη διαχείριση της αφυδατωμένης ιλύος που παράγεται στις Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Αποβλήτων Δήμου Ιωαννιτών.

             ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΓΚΑΣ
       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ