Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Ποιοι είναι οι οκτώ (8) που προσέλαβε ο Πλιάκος για το Δεκέμβριο…

Με απόφαση δημάρχου, χωρίς ΑΣΕΠ για το Νοέμβριο ως “εργάτες γενικών καθηκόντων”
    Ολοκληρώθηκε η πρόσληψη των οκτώ (8) ατόμων από το δήμαρχο Ζίτσας κ. Μιχ. Πλιάκο, με το σύστημα μέχρι 5 μεροκάματα το μήνα, για το μήνα Νοέμβριο 2014. 
    Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσλήψεων ΔΕΝ απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (εκτός από μέσον;), ενώ δεν γίνεται καθόλου κατάταξη με μόρια κλπ. 
    Με την απόφαση   δημάρχου Νο 1451 της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου τα οκτώ άτομα που προσλήφθηκαν για το Δεκέμβριο είναι:…