Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο τώρα στο Δήμο Ζίτσας…

    Έκτακτη και  κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα Τετάρτη 8/10/2014 στις 3:00 μμ!!! Με πρόσκληση που έβγαλε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζίτσας κ. Παν. Λιάκος συγκαλεί κατεπειγόντως το συμβούλιο με θέμα…
πρόσληψη προσωπικού.
    Συγκεκριμένα θα καθοριστεί η ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί.
    Αναλυτικά το θέμα όπως περιγράφεται στην Ημερήσια Διάταξη είναι: «Καθορισμός ειδικότητας προσωπικού για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014» 
    Όπως προκύπτει από την πρόσκληση, έληξαν οι συμβάσεις προσωπικού και μάλλον "ξέχασαν" να αποφασίσουν για τις νέες!!!  

Αναλυτικά η πρόσκληση: