Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Πόσα Ευρώ (€) καθαρά είναι οι μισθοί του δημάρχου, των αντιδημάρχων και του προέδρου του Δ.Σ.

Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι παίρνουν λιγότερα από τους έμμισθους. Αναλυτικά για το Δήμο Ζίτσας. Καλά τα λεφτά.
    Περισσότερα από όσα ακούγονται είναι τα καθαρά χρήματα του μισθού του δημάρχου, των αντιδημάρχων και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου στο Δήμο Ζίτσας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μισθός άμισθου αντιδημάρχου είναι περίπου 100 € λιγότερα από τον αντίστοιχο του έμμισθου αντιδημάρχου.
    Συγκεκριμένα ο μισθός του δημάρχου κ. Μιχ. Πλιάκου είναι καθαρά
1.673 € το μήνα
    Όπως αναφέρεται η μεταβολή (μείωση) των κρατήσεων «βοήθησε» μισθολογικά τους νέους δημάρχους, αφού οι προηγούμενοι έπαιρναν περίπου 450 € λιγότερα το μήνα. 
    Από την άλλη πλευρά σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι θεωρούν πολύ μικρό το μισθό που παίρνουν σε σχέση με τον φόρτο εργασίας και ευθυνών που έχουν.
    
    Ο άμισθος αντιδήμαρχος (Λάμπρου) παίρνει καθαρά το μήνα 1.493 € (αντιδήμαρχος αναπληρωτής Δημάρχου)

    Οι έμμισθοι αντιδήμαρχοι (Μάστακας, Βότσικας και Γκουγιάννος) παίρνουν καθαρά το μήνα 1.030 €

     Ο άμισθος αντιδήμαρχος (Θαρύπας) παίρνει καθαρά το μήνα 941 € 
    
    Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Παν. Λιάκος παίρνει καθαρά το μήνα 540 €. 

    Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ως τώρα μόνο ένας (1) αιρετός, ο γιατρός κ. Ανέστης Καρατασίτσας (πρόεδρος του Νομικού Προσώπου του Δήμου Ζίτσας) παραιτήθηκε από το μισθό του.

Από πότε
    Ως γνωστόν από τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 άμισθοι αντιδήμαρχοι είναι 2 δημόσιοι υπάλληλοι (Λάμπρου και Θαρύπας) και έμμισθοι αντιδήμαρχοι είναι οι υπόλοιποι τρείς (Μάστακας, Βότσικας και Γκουγιάννος), ενώ πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου είναι από τις 7 Σεπτεμβρίου 2014 ο Παν. Λιάκος.
    Σημειώνουμε ότι τα εντάλματα που φαίνονται παρακάτω αφορούν για τους αντιδημάρχους τις 19 από τις 30 μέρες και για τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου τις 23 από τις 30 μέρες (πλην του Δ. Λάμπρου που αφορά πλήρη μήνα). Για πλήρη μήνα τα καθαρά ποσά προκύπτουν με αναγωγή όπως παραπάνω.