Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα με 29 θέματα…

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζίτσας θα γίνει την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014, στις 7:00 μμ. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 29 θέματα, με μόνο ουσιαστικό το τελευταίο θέμα που αφορά την πρόσληψη σημαντικού αριθμού ατόμων. Όλα τα υπόλοιπα είναι καθαρά υπηρεσιακά.
Βέβαια “την παράσταση θα κλέψει” η προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση, όπου θα συζητηθεί η απροθυμία του δημάρχου κ. Πλιάκου να προσφύγει στην πολεοδομία για τις αυθαιρεσίες του άντρα της αντιπεριφερειάρχη (και επενδυτή λυματολάσπης) κ. Τατ. Καλογιάννη και το ξεμπρόστιασμα που του έκαναν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, αφού ως γνωστόν η πολεοδομία έκρινε αυθαίρετες τις εργασίες εκεί και επέβαλε πρόστιμο. Επίσης η φημολογούμενη δωρεάν παραχώρηση γηπέδου 5Χ5 σε ιδιώτη κλπ
Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

1.-Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων οικισμού Τ.Κ. Ασφάκας» οποίο εκτελεί η «ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
2.-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Στεγανοποίηση ομβροδεξαμενών Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και Λύγγου Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Γεωλδάσης Παναγιώτης.
3.-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αξιοποίηση νέας εφεδρικής υδρογεώτρησης (Γ4) Δ.Κ. Ελεούσας» το οποίο εκτελεί η «ΒΛΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
4.-Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών περιμετρικά του Ο.Τ. 46 του σχεδίου επέκτασης συνοικισμού διανομής 1933 του νέου οικισμού Καρυές του Υπουργείου Γεωργίας
5.-Εισήγηση για τροποποίηση της υπ’ αριθ. 43/2014 Απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας, με θέμα «Χαρακτηρισμός και αναγνώριση της οδού σύνδεσης μεταξύ των οικισμών Πολυλόφου & Λυκοστάνης».
6.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου με τίτλο: «Αποχετευτικό ομβρίων ποδοσφαιρικού γηπέδου Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Γεωλδάσης Παναγιώτης.
7.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου με τίτλο: «Έργα αναβάθμισης στην πλατεία Μακρυγιάννη (περιοχή Μάνδρα) Δ.Κ. Ελεούσας», το οποίο εκτέλεσε η «Κ/Ξ Τάσης Γεώργιος – Χριστιάς Βασίλειος».
8.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων παλαιού γυμνασίου Τ.Κ. Μεταμόρφωσης», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Ράπτης Δημήτριος
9.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου με τίτλο: «Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη» το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Λαδάς Νικόλαος.
10.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου με τίτλο: «Διάνοιξη υπολειπόμενων οδών επέκτασης Ελεούσας», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Ράφτης Έντι.
11.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού εντός οικισμού Τ.Κ. Βροσύνας», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Γκάνας Βασίλειος
12.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Δημοτικού νερόμυλου Τ.Δ. Δεσποτικού», το οποίο εκτέλεσε η «Μπιτχαβάς Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε.»
13.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου: «Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης στη Δ.Ε. Εκάλης Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτέλεσε η «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.»
14.-Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής έργου: «Αντικατάσταση υδροστομίων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πέριξ αυτού», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Νίκου Θεόδωρος.
15.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου: «Ανακατασκευή χώρου WC και εσωτερικών χώρων στο νηπιαγωγείο Τ.Κ. Μεταμόρφωσης», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε.  κ. Ράπτης Δημήτριος.
16.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η εταιρεία «ΔΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ»
17.-Έγκριση της «Διαχειριστικής Μελέτης Δημοτικού Δάσους στην Τ.Κ. Λίθινου» του Δήμου Ζίτσας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για τη Διαχειριστική Περίοδο 2014-2023.
18.-Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και συζήτηση επί γενικών υποθέσεων υπαγομένων στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης.
19.-Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων εισφοράς σε γη, επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος και επαναβεβαίωση αυτών. 
20.-Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή βεβαιωτικού καταλόγου εισφοράς σε γη, και επαναβεβαίωση αυτού. 
21.-Έγκριση και διάθεση πίστωσης για εκδηλώσεις εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.
22.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
23.-'Εγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» που βρίσκεται επί της  Λ. Ελευθερίας 72 – Δ.Κ. Ελεούσας  στην Εταιρεία «ΤΣΑΪΜΟΣ Λ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ».
24.-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ζίτσας και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
25.-Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στην Τ.Κ. Μεγάλου Γαρδικίου.
26.-Εξέταση αιτήσεως-προσφυγής της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» για συμβιβαστική επίλυση φορολογικής διαφοράς.
27.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 160/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός τακτικού & αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΝΤΑΞΙΣ» (ΤΟΠΕΚΟ) με συντονιστή την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»
28.-Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Λίμνης Παμβώτιδας. 
29.-Πρόσληψη προσωπικού μέχρι πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4071/2012.