Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Πως ψήφισαν στο Δημοτικό Συμβούλιο…

Ποιοι εκλέχτηκαν στο Προεδρείο, στις επιτροπές (Οικονομική & Ποιότητας Ζωής) και ποιοι εκπρόσωποι στην ΠΕΔ. Μικρά και παραλειπόμενα.
    Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζίτσας, σκοπός της οποίας ήταν η εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και των εκπροσώπων στην ΠΕΔ Ηπείρου.
    Στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγησαν:...

    Ως Πρόεδρος ο Παν. Λιάκος από την παράταξη Πλιάκου,  ως Αντιπρόεδρος ο Απ. Χανδόλιας από την παράταξη Γαρδίκου, και ως Γραμματέας ο Δ. Καλόγηρος από την παράταξη Βούζα. Και οι τρείς επί 27 παρόντων έλαβαν από 26 ψήφους, ενώ η Λαϊκή Συσπείρωση (Σωτ. Μανούσης) ψήφισε λευκό.

Στην Οικονομική Επιτροπή
    Η Οικονομική Επιτροπή είναι 7μελής, προεδρεύει ο Δήμαρχος και τα υπόλοιπα 6 μέλη προέρχονται τα 4 από την πλειοψηφία και τα 2 από τη μειοψηφία. Από την πλειοψηφία κυριάρχησε όπως αναμένονταν ο έμπειρος Γ. Σταλίκας (ο οποίος μαζί με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών θα «ελέγχει το ταμείο» του Δήμου), ενώ εκλέχτηκαν και 3 «νεοσσοί» οι Χρ. Θεμελή, ο Παν. Μαλισσόβας και ο Ν. Σφήκας
    Από την αντιπολίτευση εκλέχτηκαν ο Βασ. Γαρδίκος και ο Δ. Γκαραλέας.

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
    Και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι 7μελής, προεδρεύει ο Δήμαρχος και τα υπόλοιπα 6 μέλη προέρχονται τα 4 από την πλειοψηφία και τα 2 από τη μειοψηφία. Από την πλειοψηφία εκλέχτηκαν οι Γιάννα Γεωργούλη, Στέφ. Μιχάλης, Δ. Λάμπρου και Βαγ. Γκουγιάννος
    Από την αντιπολίτευση εκλέχτηκαν ο Κ. Λεοντίου και ο Μαν. Ματσάγκας.
    Σημειώνεται ότι η παράταξη Γαρδίκου ενώ μπορούσε να εκλέξει και τα 2 μέλη που προέρχονται από την αντιπολίτευση, επέλεξε να «παραχωρήσει» τη μία θέση στην παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε όπως είπε να υπάρχει περισσότερος πλουραλισμός.

Στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (ΠΕΔ)
    Στην ΠΕΔ ο Δήμος Ζίτσας, εκτός από το Δήμαρχο εκλέγει 5 αντιπροσώπους τους 3 από την πλειοψηφία και τους 2 από τη μειοψηφία. Σημειώνεται ότι για τους 3 εκπροσώπους της πλειοψηφίας ψηφίζουν μόνο οι 16 σύμβουλοί της. Αντίστοιχα τους 2 εκπροσώπους της αντιπολίτευσης ψηφίζουν μόνο οι σύμβουλοι της μειοψηφίας.
    Από την πλειοψηφία πρώτη ήρθε η Γιάννα Γεωργούλη με 15 ψήφους, ακολούθησε ο Παν. Λιάκος με 14 και τελευταίος ο Στέφ. Μιχάλης (Θαρύπας) με 12 ψήφους. 
    Από την αντιπολίτευση εκλέχτηκε πρώτος ο Βασ. Γαρδίκος ενώ για την άλλη θέση ισοψήφησαν ο Μαν. Ματσάγκας με τον Χρ. Βούζα και έγινε κλήρωση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου που ευνόησε τον Μαν. Ματσάγκα, αφήνοντας εκτός τον Χρ. Βούζα.

Μικρά και παραλειπόμενα
    Για το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου αναμενόμενοι οι 26 ψήφοι των 3 εκλεγέντων, αφού μόνο η Λαϊκή Συσπείρωση (Σωτ. Μανούσης) ψήφισε λευκό.
    Για την Οικονομική Επιτροπή εκτός από τον Γιώργο Σταλίκα που θα είναι ο «κουμανταδόρος» η επιλογή Πλιάκου να «βάλει» στις άλλες 3 θέσεις νέους και άπειρους συμβούλους θα κάνει πολύ απλή και εύκολη τη δουλειά του κ. Γ. Σταλίκα. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης πήραν περισσότερους σταυρούς από αυτούς της συμπολίτευσης.

    Θετικά σχολιάστηκε η κίνηση του Γαρδίκου να «παραχωρήσει» μία θέση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην παράταξη ΡΙΖΑ και στον επικεφαλή της Μαν. Ματσάγκα. Αυτό σίγουρα θα δυναμώσει τον πλουραλισμό στην επιτροπή.
    “Κρυάδα”  για τον Χρυσ. Βούζα στην ψηφοφορία για την ΠΕΔ που έμεινε εκτός, ενώ δεν κατάφερε επίσης να εκλέξει μέλος σε καμία επιτροπή.
    
    Τέλος έντονα σχολιάστηκε το γεγονός ότι στις Επιτροπές (Οικονομική και Ποιότητας Ζωής) ο κ. Πλιάκος ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕ απολύτως κανέναν από τους φερόμενους ως σίγουρους αντιδημάρχους (Φ. Ράρρα, Άλκ. Βότσικα, Βαγ. Γκουγιάννο και Θωμά Μάστακα) πλην μόνο την Γιάννα Γεωργούλη. Άφησε επίσης εκτός τον Ανέστη Καρατασίτσα (που φέρεται ως Πρόεδρος οργανισμού) και τον Χρήστο Παπαγιαννόπουλο. 
    Με δεδομένο ότι οι 2 τελευταίοι δεν προβλέπονται ούτε κατ΄ ελάχιστο(;) να γίνουν Αντιδήμαρχοι, φαίνεται ότι εκκρεμεί η 5η θέση Αντιδημάρχου με την «πλάστιγγα» να γέρνει προς την Γιάννα Γεωργούλη. Ίδωμεν….