Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

«Κολλημένη» με τη λυματολάσπη του άντρα της Τατιάνας η Περιφέρεια Ηπείρου…

Μείζον θέμα από σκόπιμη (;) παράλειψη σε απάντηση της προς τον Βουλευτή κ. Κασσή. 

Μείζον θέμα δημιουργείται με την απάντηση της Περιφερειακής Αρχής (ολόκληρη στη συνέχεια) που «τρώει» την μισή αλήθεια! 
    Συγκεκριμένα η Περιφέρεια απαντά προς τον βουλευτή κ. Κασσή, μετά την καταγγελία που αυτός έκανε που έκανε σε βάρος της Περιφέρειας Ηπείρου για τη λυματολάσπη, όπου τόνιζε ότι «μόνο οργή και αγανάκτηση μπορεί να προκαλέσει η «ετσιθελική» και αυταρχική απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου να δώσει έγκριση» υπενθυμίζοντας ότι η δραστηριότητα αυτή «δεν επιτρέπεται» στη συγκεκριμένη περιοχή της Ελεούσας και επισημαίνοντας πως «Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τους Νόμους και την ποιότητα ζωής των πολιτών»,
Όμως, ενώ ο Νόμος 4042/2012 (άρθρο 57, παρ. 6) αναφέρει ότι εντός ΖΟΕ τέτοιες εγκαταστάσεις επιτρέπονται «βάση κριτηρίων...
 απόστασης από οικιστικές, ευαίσθητες οικολογικά, αρχαιολογικές περιοχές και τυχόν άλλες με ιδιαίτερο καθεστώς, υποβάθρου περάτων στρωμάτων, υδροφόρου ορίζοντα, υπογείων και επιφανειακών γειτνιαζόντων νερών», η Περιφέρεια Ηπείρου «έφαγε» όλο το κομμάτι αυτό και δεν αναφέρει μάλιστα ούτε ένα κριτήριο στην απάντησή της προς τον κ. Κασσή!!!
Μάλιστα αποφεύγει ακόμη η Περιφέρεια Ηπείρου να πει στην απάντησή της, αυτό που με συμπληρωματική της απόφαση η Αποκεντρωμένη Ηπείρου «τονίζει» (φωτό παρακάτω), ότι δηλαδή τέτοιες εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων ισχύουν «με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκεινται σε πολεοδομικές και άλλες διατάξεις που κατισχύουν»!!!
Έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η απάντηση του αρμόδιου Υπουργού στον κ. Κασσή, όπου βέβαια αναμένεται να αποκαλυφτεί και όλο το πλαίσιο της Ελεουσοκτόνας μονάδας λυματολάσπης.
Αναλυτικά οι αποφάσεις της Αποκεντρωμένης για την αντίστοιχη μονάδα της ΔΕΥΑΙ (1 και 2) και όλη η απάντηση της Περιφέρειας Ηπείρου στην καταγγελία του κ. Κασσή για την μονάδα λυματολάσπης του άντρα της αντιπεριφερειάρχη Τατιάνας Καλογιάννη στην Ελεούσα.

«1. Καταρχάς η κατασκευή αφορά την εγκατάσταση μονάδας αερόβιας επεξεργασίας ιλύος (υπαίθρια κομποστοποίηση) η οποία προκύπτει από μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων και μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων παρόμοιας σύνθεσης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός εδαφοβελτιωτικού προϊόντος (compost), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές όπως εδαφικό υλικό πλήρωσης και αποκατάστασης ανενεργών λατομείων, χώμα φύτευσης, κλπ. 
2. H περιοχή εγκατάστασης της συγκεκριμένης μονάδας βρίσκεται εντός δικτύου ΝΑΤURA 2000 και εντός Ζ.Ο.Ε Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων με στοιχείο 1. Όμως, στον Ν. 4042 (αρμόδιος υπουργός ΠΕΚΑ, ο κος Παπακωνσταντίνου) (ΦΕΚ 24/Α’/13.02.2012), άρθρο 57, παρ. 6 ορίζεται ρητά ότι: «σε όλα τα ισχύοντα νομοθετήματα, με τα οποία ρυθμίζονται Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) σε περιοχές της χώρας και στα οποία δεν έχει προβλεφθεί ή κατασκευή και λειτουργία των παρακάτω υποδομών, οι διατάξεις τους που αφορούν στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης συμπληρώνονται ως 
εξής: «κτίρια και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, επεξεργασίας νερού, συμπεριλαμβανομένης της αφαλάτωσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, καθώς και εγκαταστάσεις επεξεργασίας διαχείρισης αποβλήτων, όπως Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), ΣΜΑ, ΚΔΑΥ, εγκαταστάσεις ανάκτησης και προετοιμασίας για την ανάκτηση κλπ. Σύμφωνα με τα ισχύοντα στον ΠΕΣΔΑ και μετά από Περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία…». Άρα, σύμφωνα με τον Νόμο, επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων καθώς και οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.
3. Δεν έχει καμία απολύτως βάση ο ισχυρισμός του κ. Κασσή ότι θα εγκατασταθεί «εργοστάσιο λυματολάσπης» στη συγκεκριμένη περιοχή. Αντιθέτως, η μονάδα αερόβιας επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θα περιλαμβάνει: αυτοκινούμενο αναδευτή σειραδίων του μίγματος, ρυμουλκούμενο τεμαχιστή κλαδιών/χόρτων, ρυμουλκούμενη διάταξη κοσκίνισης του τελικού παραγόμενου προϊόντος και φορτωτή διάστρωσης και καθαίρεσης των σειραδίων. Ο εξοπλισμός αυτός απέχει παρασάγγας από τον χαρακτηρισμό ως «εργοστάσιο». Επισημαίνεται, τέλος, ότι η Περιφέρεια δεν αδειοδοτεί. Γνωμοδότησε επί του θέματος, όπως όφειλε, βάσει Νόμου. Είναι προφανές, από τα προαναφερόμενα, ότι η Περιφέρεια «δεν παίζει» με τους Νόμους. Τους γνωρίζει και τους εφαρμόζει. Δυστυχώς, άλλοι είναι εκείνοι που αγνοούν τους Νόμους και επιχειρούν για πολλοστή φορά να δημιουργήσουν θέματα, τα οποία είναι ανύπαρκτα;»