Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

Ταύτιση Αποκεντρωμένης Ηπείρου και Δήμου Ζίτσας για Καλαμά. Αιχμές για Καχριμάνη;…

Με ανακοίνωσή της αναγνωρίζει και η Αποκεντρωμένη ότι το ανώτερο τμήμα του Καλαμά δεν είναι σε καλή ποιοτική κατάσταση.
    Αυτό που ομόφωνα λέει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζίτσας αναγνωρίζει και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου με ανακοίνωσή της σχετικά με τα νεκρά ψάρια στον Καλαμά, αναγνωρίζοντας στο σημείο αυτό το πρόβλημα που επισήμανε η Όλγα Γεροβασίλη, σε αντίθεση με τον περιφερειάρχη κ. Καχριμάνη. Βέβαια όταν το ανώτερο τμήμα του Καλαμά έχει πρόβλημα, ασφαλώς αυτό συνεχίζει και στο υπόλοιπο ποτάμι.
    Όπως χαρακτηριστικά τονίζει η Αποκεντρωμένη «το...
λεκανοπέδιο Ιωαννίνων φιλοξενεί περί τους 140.000 κατοίκους, υπάρχει τεράστια βιομηχανική και κτηνο-πτηνοτροφική δραστηριότητα (70% της πανελλήνιας παραγωγής πουλερικών), με ότι αυτό συνεπάγεται. Ο ποταμός Καλαμάς είναι σε καλή εν γένει ποιοτική κατάσταση (πλην ίσως του ανώτερου τμήματος) και σταδιακά βελτιώνεται».
    Παράλληλα διευκρινίζει ότι μετά από αίτημα (!!!) της Αποκεντρωμένης ο κ. Καχριμάνης προχώρησε στη συγκρότηση του ΚΕΠΕ αναφέροντας χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της «Ακολούθως με σχετικό έγγραφο τους (σ.σ. των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης), ζήτησαν άμεσα τη συγκρότηση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ)»
Μετά την ανακοίνωση της επικεφαλής της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής» Όλγας Γεροβασίλη με αφορμή το περιστατικό των νεκρών ψαριών στην περιοχή Σουλόπουλο του ποταμού Καλαμά, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας απαντώντας επισημαίνει ότι :
«* Από την πρώτη στιγμή που παρατηρήθηκε το φαινόμενο υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. και Δ/νσης Υδάτων) στις 24 & 25 Ιουνίου πραγματοποίησαν αυτοψίες στη γέφυρα Σουλόπουλου στον ποταμό Καλαμά στον παραπόταμο Σμολίτσα και την ευρύτερη περιοχή.
* Ακολούθως με σχετικό έγγραφο τους, ζήτησαν άμεσα τη συγκρότηση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) για τη διερεύνηση τυχόν ρυπαντικού φορτίου από δραστηριότητες ανάντη της περιοχής και ενημέρωση από το Δήμο Ζίτσας για τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών, για την ύπαρξη ρυπογόνων δραστηριοτήτων στην υπόψη περιοχή καθώς και για ενέργειες για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων.
* Προτίθεται να προχωρήσει σ’ όλες τις περαιτέρω ενέργειες, όσες προβλέπονται από την κείμενη Νομοθεσία, μετά την ολοκλήρωση των επί τόπου ερευνών, καθώς και της εξαγωγής των φυσικοχημικών – μικροβιολογικών αναλύσεων. Γίνεται φανερό ότι βάσει του τεκμηρίου της αθωότητας, δεν στοχοποιείται κανείς (ούτε φορέας, ούτε πολίτης) πριν την ολοκληρωμένη έρευνα και την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων.
* Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς.»

Αναλυτικά όλη η ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

    «Με έκπληξη διαβάσαμε την ανακοίνωση της βουλευτή Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής» Όλγας Γεροβασίλη στην οποία με αφορμή το περιστατικό των νεκρών ψαριών στην περιοχή Σουλόπουλο του ποταμού Καλαμά επιρρίπτει ευθύνες στην κυβερνητική πολιτική, έτσι όπως εφαρμόζεται από τις κατά τόπους υπηρεσίες της όπως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Έκπληξη γιατί: Στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας έχει αποδείξει έμπρακτα με τις αποφάσεις και τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών της πως επιδεικνύει ευαισθησία χωρίς αυτό να αποβαίνει εις βάρος της αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου και μάλιστα με όρους αειφορίας. Ειδικότερα, έχει προωθήσει μια σειρά ζητημάτων όπως:
    Δια των Υπηρεσιών της, ελέγχει προσεκτικά κάθε Περιβαλλοντική Μελέτη που κατατίθεται και εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, χορηγεί δε την σχετική ΑΕΠΟ, εφαρμόζοντας ευλαβικά την κείμενη Νομοθεσία, αλλά και την διεθνή πρακτική.
    Προστατεύει τον υπόγειο υδροφορέα, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά με την χορήγηση αδειών επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
    Σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας Ηπείρου, παρακολουθεί τις απολήψεις ύδατος αλλά και την ποιότητα των εξερχόμενων αποβλήτων από βιομηχανικές μονάδες, τον ΕΕΛ και άλλες δραστηριότητες.
    Εφαρμόζει τις απαιτήσεις που ορίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης, καταθέτοντας παράλληλα δημιουργικές προτάσεις για την ολοκλήρωση των ενεργειών, μελετών και έργων που προβλέπονται στα προτεινόμενα μέτρα των παραπάνω σχεδίων (π.χ. ζώνες προστασίας σημείων υδροληψίας πόσιμου νερού, οριοθετήσεις ποταμών, διερεύνηση τοπικής Νιτρορύπανσης και υφαλμύρινσης και μέτρα αντιμετώπισης, εμπλουτισμός υδροφορέων κ.α.)
    Βρίσκεται στο τελικό στάδιο σύστασης του Συμβουλίου Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας το οποίο θα εξετάζει τα δύσκολα και σοβαρά ζητήματα διαχείρισης των Υδάτων.
    Συμμετέχει (σε δυο ως Leader) σε διασυνοριακά προγράμματα ελέγχου των υδάτων. Ένα από αυτά αφορά το πόσιμο νερό του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.     Παρακολουθεί τις χορηγούμενες ποσότητες νερού (ύδρευσης, άρδευσης, βιομηχανικής χρήσης κ.λ.π.)  Προβαίνει σε αδειοδοτήσεις έργων προστασίας του περιβάλλοντος. απομείωσης αντλούμενων ποσοτήτων κ.λ.π.

    Στο άμεσο μέλλον θα συνεργαστεί με τις κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ αναφορικά με προγράμματα μετρήσεων της ποιότητας των νερών.

    Παράλληλα, είναι γνωστό ότι το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων φιλοξενεί περί τους 140.000 κατοίκους, υπάρχει τεράστια βιομηχανική και κτηνο-πτηνοτροφική δραστηριότητα (70% της πανελλήνιας παραγωγής πουλερικών), με ότι αυτό συνεπάγεται. Ο ποταμός Καλαμάς είναι σε καλή εν γένει ποιοτική κατάσταση (πλην ίσως του ανώτερου τμήματος) και σταδιακά βελτιώνεται.

    Σε ότι αφορά τώρα «στη συνειδητή αδρανοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κα Γεροβασίλη θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι: Από την πρώτη στιγμή που παρατηρήθηκε το φαινόμενο υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. και Δ/νσης Υδάτων) στις 24 & 25 Ιουνίου πραγματοποίησαν αυτοψίες στη γέφυρα Σουλόπουλου στον ποταμό Καλαμά στον παραπόταμο Σμολίτσα και την ευρύτερη περιοχή.
    Ακολούθως με σχετικό έγγραφο τους, ζήτησαν άμεσα τη συγκρότηση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) για τη διερεύνηση τυχόν ρυπαντικού φορτίου από δραστηριότητες ανάντη της περιοχής και ενημέρωση από το Δήμο Ζίτσας για τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών, για την ύπαρξη ρυπογόνων δραστηριοτήτων στην υπόψη περιοχή καθώς και για ενέργειες για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων. Προτίθεται να προχωρήσει σ’ όλες τις περαιτέρω ενέργειες, όσες προβλέπονται από την κείμενη Νομοθεσία, μετά την ολοκλήρωση των επί τόπου ερευνών, καθώς και της εξαγωγής των φυσικοχημικών – μικροβιολογικών αναλύσεων. Γίνεται φανερό ότι βάσει του τεκμηρίου της αθωότητας, δεν στοχοποιείται κανείς (ούτε φορέας, ούτε πολίτης) πριν την ολοκληρωμένη έρευνα και την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς.
    Επομένως  κατανοούμε το δεικτικό και ασαφές ύφος της ανακοίνωσης της κας Γεροβασίλη για λόγους καθαρά εντυπωσιασμού και στείρας αντιπολιτευτικής τακτικής καθώς συμπίπτει ακριβώς με την ημέρα που η Αποκεντρωμένη οργάνωσε ημερίδα στην οποία συνδέεται η διαχείριση των υδάτινων πόρων με τη γεωργική παραγωγή. Ενώ ταυτόχρονα με την τακτική της συνωμοσιολογίας που εκφράζει στην ανακοίνωση της   γίνεται αντιληπτή από όλους η αγωνία της μήπως η κυβέρνηση τελικά είναι εκείνη που θα κερδίσει το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης

    Παράλληλα ο περιφερειάρχης κ. Αλ. Καχριμάνης απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα νεκρά ψάρια που βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες στον ποταμό Καλαμά, μεταξύ άλλων δήλωσε:
    «Για το θέμα του Καλαμά έχουμε υλοποιήσει μια μελέτη για να μπορούμε να μετράμε όλες τις παραμέτρους και για όλα τα ποτάμια, και την έχουμε στείλει για χρηματοδότηση στο αρμόδιο Υπουργείο. Άλλωστε, στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 μελέτες και έργα που θα αφορούν καινοτομία και περιβάλλον, θα μπορούν να ενταχθούν. Όσον αφορά για το συγκεκριμένο ζήτημα έχω να δηλώσω πως δεν ενημερωθήκαμε επίσημα, ούτε προφορικά αλλά ούτε και γραπτά, από τον Πρωτοβάθμιο ΟΤΑ της περιοχής. Ενημερωθήκαμε αργά το βράδυ της Δευτέρας από έναν ιδιώτη, που μένει στην Αθήνα αλλά κατάγεται από την περιοχή και συμμετέχει στην Επιτροπή Προστασίας του Καλαμά, και την Τρίτη το πρωί οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας πήγαν στο σημείο, συνέλεξαν δείγματα από τα ψόφια ψάρια και τα έστειλαν μέσω του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου για έλεγχο. Πιστεύω ότι θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα. Θεωρώ όμως ότι έπρεπε να είχε ενημερωθεί και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που έχει την Υπηρεσία Υδάτων και δρα σε αυτές τις περιπτώσεις».
    Τέλος, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στους εντατικούς ελέγχους που πραγματοποιεί σε όλη την Ήπειρο το ΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι «δεν δέχεται την παρατήρηση αν δουλεύει ή όχι», θεωρώντας ότι επί των ημερών του ο Καλαμάς είναι εντάξει!!! Πρόσθεσε μάλιστα ότι σήμερα το ΚΕΠΕ βρέθηκε την περιοχή του Καλαμά, για πρόσθετους ελέγχους.