Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Αιτήσεις για πρόσληψη 35 ατόμων (8μηνα) στα ΕΛΤΑ…

Εντοπιότητα για το Δήμο Ζίτσας. Αναλυτικά η προκήρυξη.
    Βγήκε η ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα πέντε (35) ατόμων (23 Δ. Ε. Διανομέων, 10 Δ. Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 2 Δ.Ε. Οδηγών, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη...
εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ .
     Για τον κωδικό 220 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ζίτσας.
    Πληροφορίες, προθεσμία κλπ στο τηλέφωνο 26510-22080 (κ. Νίκη Κωστή).
Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ