Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

Την Πέμπτη του Πάσχα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο…

Με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα γίνει την Πέμπτη 19 Απριλίου στις 8:00 μμ η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αυτή τη φορά υπάρχουν θέματα ουσίας. Είναι τα Νο 35, 34, 33, 32 και 1. Σημειώνουμε το προτελευταίο θέμα (το 35ο) που ο πρόεδρος το έβαλε στο τέλος για να αποφύγει την δημοσιότητα και την παρουσία κατοίκων, αφού εκθέτει ανεπανόρθωτα τον δήμαρχο κ. Ρογκότη. Πρόκειται συγκεκριμένα για την «πρόταση για συνολική αξιοποίηση χώρου και εγκαταστάσεων της πρώην Παιδόπολης «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»». Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Ρογκότης ήθελε να δώσει τμήμα του χώρου στον κ. Φίλ. Τσουμάνη (ο οποίος είχε “εισβάλλει” εκεί μαζί με υπηρεσιακούς του Δήμου Ιωαννιτών).
Επίσης το θέμα «σχετικά με την καταπάτηση Δημοτικής έκτασης στην περιοχή του…
νερόμυλου Δεσποτικού» και άλλα είναι σημαντικά αλλά στο τέλος.

Ημερήσια Διάταξη

 1.-Σύσταση τριμελούς επιτροπής η οποία θα αποφανθεί για το «παραδεκτό & αληθές αιτήσεων» σχετικά με την διαφοροποίηση του πίνακα επικειμένων της Π.Ε. Ελεούσας.
 2.-Παραλαβή της υπ’ αριθ. 26/2012 μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Δημαρχείου & Περιβάλλοντος χώρου»
 3.-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακόστρωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ Γκριμπόβου» Δ.Ε Μολοσσών Δήμου Ζίτσας το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Ζιάκκας Γεώργιος.
 4.-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου από Τσιτσάτικα μέχρι είσοδο Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Πρωτόπαππας» Δ.Ε. Ζίτσας του Δήμου Ζίτσας το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Ράπτης Ιωάννης.
 5.-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ζίτσας (Γ’ φάση)» Δ.Ε. Ζίτσας του Δήμου Ζίτσας το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Ράπτης Ιωάννης.
 6.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη δρόμων – διαμόρφωση υποδομών πέριξ πλατείας Αγ. Νικολάου του Τ.Δ. Ελεούσας» το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Κριτσάλης  Τριαντάφυλλος.
  7.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση υποδομών – Βελτίωση πέριξ οδών Αγ. Γεωργίου και Πρ. Ηλία του Τ.Δ Ελεούσας» το  εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Χρόνης Ιωάννης.
  8.-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση ισογείου χώρου του πνευματικού κέντρου στο Τ.Δ. Ζωοδόχου» το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Ντούλιας Χαράλαμπος.
  9.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη δρόμων – διαμόρφωση υποδομών περιοχής «Πλήχτρες» του Τ.Δ Ελεούσας» το οποίο εκτέλεσε η Ε.Δ.Ε κα. Μανίκα Ελένη.
 10.-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πνευματικού κέντρου Ζωοδόχου»  το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Ντούλιας Χαράλαμπος.
 11.-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση αίθουσας εκδηλώσεων στο Τ.Δ Ζωοδόχου» το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Ντούλιας Χαράλαμπος.
 12.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση φρεατίων παροχών ύδρευσης στο Τ.Δ Βουνοπλαγιάς» το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Λαδάς Νικόλαος.   
 13.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη δρόμων-διαμόρφωση υποδομών περιοχής από Υ/Σ ΔΕΗ έως Λεωφ. Ελευθερίας του Τ.Δ. Ελεούσας» το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Λαδάς Νικόλαος.  
 14.-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Αμπελάκια Δήμου Πασσαρώνος», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Βίννης Ιωάννης.
 15.-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τοποθέτηση παροχών ύδρευσης – Σύνδεση με το νέο δίκτυο Τ.Κ. Λιγοψάς» το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Θεόδωρος Νίκου.   
 16.-Διόρθωση σφάλματος σχεδίων Π.Ε. Ελεούσας στο Ο.Τ. Γ38 (παλαιός οικισμός).
 17.-Έγκριση 4ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση Αυλείου Χώρου Αγ. Γεωργίου» Δ.Ε Μολοσσών Δήμου Ζίτσας. 
 18.-Παύση ισχύος αδείας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων στη θέση «Γκρέμυθα» Τ.Κ. Ροδοτοπίου.  
 19.-Αίτηση κ. Βασιλείου Λιάκου του Νικηφόρου για μείωση μισθώματος Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Κληματιάς, Δήμου Ζίτσας.  
 20.-Έγκριση και διάθεση  πίστωσης για πραγματοποίηση παραδοσιακής εκδήλωσης εορτασμού του πολιούχου της έδρας του Δήμου, Αγίου Γεωργίου.
 21.-Παράταση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Υπηρεσίας Ύδρευσης  του Δήμου.
 22.-Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση-διενέργεια εκδηλώσεων του Δήμου.
 23.-Εκμίσθωση, με απ’ ευθείας συμφωνία, Δημοτικού Ακινήτου (πρώην Δημοτικό Σχολείο οικισμού Σακελλαρικού) Τ.Κ. Ζίτσας και καθορισμός όρων αυτής.
 24.-Εκμίσθωση, με απ’ ευθείας συμφωνία, καλλιεργήσιμης έκτασης δύο αγροτεμαχίων στη θέση «Βάλτος» Τ.Κ. Ασφάκας, συνολικής έκτασης 12.364 τ.μ. και καθορισμός όρων αυτής.
 25.-Εκμίσθωση, με απ’ ευθείας συμφωνία, καλλιεργήσιμης έκτασης αγροτεμαχίου 15.450 τ.μ. στη θέση «Κεφαλάρης» Τ.Κ. Πετσαλίου (πρώην σχολικός κλήρος) και καθορισμός όρων αυτής.
 26.-Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.526,51 ευρώ για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών του Δήμου.
 27.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2012.
 28.-Συμμετοχή του Δήμου σε αναπτυξιακή σύμπραξη στο πλαίσιο της δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» του άξονα Προτεραιότητας 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 
 29.-Αίτηση κας Σοφίας Κωλέττα για χορήγηση αδείας ίδρυσης καταστήματος «Καφενείο-ΙΝΤΕΡΝΕΤ» επί της οδού Ελευθερίας 122 στην Δ.Κ. Ελεούσας.
 30.-Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
 31.-Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
32.-Κανονιστική απόφαση παραχώρησης Δημοτικών Εκτάσεων για γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
33.-Απ’ ευθείας εξαγορά ιδιοκτησίας Μάνου στην περιοχή των υδρομαστεύσεων νέου υδραγωγείου Δεσποτικού.
34.-Λήψη Απόφασης σχετικά με την καταπάτηση Δημοτικής έκτασης στην περιοχή του νερόμυλου Δεσποτικού.
35.-Πρόταση για συνολική αξιοποίηση χώρου και εγκαταστάσεων της πρώην Παιδόπολης «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ».
 36.-Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και συζήτηση επί γενικών υποθέσεων υπαγομένων στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης  του Δήμου.