Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8:00 μμ η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…

Φθινοπωρινή επιστροφή στην Ελεούσα…
Επιστρέφει από τις Καρυές πάλι στην Ελεούσα το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού μετά την μεταφορά των υπηρεσιών του Δήμου στο νέο δημαρχείο, αποδεσμεύθηκε ο χώρος στο παλιό δημαρχείο Πασσαρώνος.
Έτσι στο ίδιο σημείο που ήταν η αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος, έγιναν οι απαραίτητες εργασίες για να μεγαλώσει ο χώρος και διαμορφώθηκε πλέον η νέα “ολόφρεσκη” αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας στην Ελεούσα !
Την …καλλιτεχνική επιμέλεια της διακόσμησης και διαρρύθμισης καθώς και της επιλογής των χρωμάτων και του εξοπλισμού είχε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πάνος Παππάς, του οποίου βέβαια τα γούστα θα κριθούν….
Η συνεδρίαση θα γίνει την Πέμπτη 15-09-2011, ώρα 20:00.  
 Όσο αφορά τα θέματα είναι…
όλα σχεδόν υπηρεσιακά και αδιάφορα. Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη έχει 25 θέματα.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1.      Υποβολή προτάσεων ένταξης στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» στο Μέτρο 226 «Αποκατάσταση δασοκομικού δυναμικού & εισαγωγή δράσεων πρόληψης» - Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών & των δασικών εκτάσεων & αποκατάσταση δασών & δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές».
2.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2011.
3.      Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων του Δήμου εκ των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010.
4.      Σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού Δήμου Ζίτσας.
5.      Έγκριση εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ»
6.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση Δημοτικών Εκτάσεων για την ανέγερση εγκαταστάσεων σταβλισμού ζώων.
7.      Εξέταση αιτήσεως πολιτιστικού συλλόγου Ραδοβιζίου – Διχουνίου για δωρεάν παραχώρηση χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ραδοβιζίου.
8.      Απ’ ευθείας εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πολυδώρου.
9.      Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την ρύθμιση κυκλοφορίας στη θέση «Μάνδρα» Δ.Κ. Ελεούσας.
10.   Χρηματοδότηση μη επιλέξιμης δαπάνης του έργου: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας Δήμου Ζίτσας», το οποίο έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας 6: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013».
11.   Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Οργανισμό Σχολικών κτιρίων  για το έργο: «Κατασκευή 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ροδοτοπίου με την μέθοδο της προκατασκευής και χορήγηση εξουσιοδότησης στον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή αυτής.
12.   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου: « Πλακόστρωση δρόμου από οικία Αποστόλου μέχρι οικία Μαντά Τ.Δ Ζίτσας » το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Κούγκουλης Βασίλειος.
13.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: «Βελτίωση – Συντήρηση Δρόμων Τ.Δ Χίνκας» Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Κούγκουλης  Κων/νος.
14. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων στην περιοχή της κεντρικής πλατείας στο Τ.Δ   Γραμμένου » του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε κ. Ντίνος  Μιχαήλ.
15. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Τ.Δ Αγίου Ιωάννη ( θέση Γούρες ) του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε κ. Ντίνος Μιχαήλ.
16. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Διευθέτηση ομβρίων Υδάτων πλησίον πλατείας Αγίου Ιωάννη » του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε κ. Ντίνος Μιχαήλ.
17. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ Βουνοπλαγιάς Δ. Πασσαρώνος » του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε κ. Ντίνος Μιχαήλ.
18. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Συντήρηση και επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ Λύγγου Δήμου Πασσαρώνος » του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε κ. Ντίνος Μιχαήλ.
19. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων στη θέση Μπούμαλος στο Τ.Δ. Κάτω Λαψίστας Δ. Πασσαρώνος » του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε. κ. Ντίνος Μιχαήλ.
20. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Πεζοδρομήσεις από εκθετήριο Μαρμάρου έως τον κόμβο Ε.Ο Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας Τ.Δ Κληματιάς Δ. Ευρυμενών » του οποίου ανάδοχος είναι Σαρακατσάνος Α.Τ.Ε.Ε.  
21. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Πλακόστρωση δρόμου από οικία Αποστόλου μέχρι οικία Μαντά Τ.Δ Ζίτσας » το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Βασίλειος Κούγκουλης.
22. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 272/2011 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση αύλειου χώρου Αγ. Γεωργίου» Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών, Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτελεί η «Β. ΓΙΤΣΑ – Χ. ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και λήψη εκ νέου σχετικής Απόφασης.
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Ασφαλτόστρωση δρόμων στο Τ.Δ Ζωοδόχου », το οποίο εκτέλεσε η Ε.Δ.Ε  κ. Ευαγγελία Ζητούνη.
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Τσιμεντόστρωση – Ασφαλτόστρωση Δρόμων Δ.Δ. Σουλόπουλου » Δ.Ε. Ευρυμενών του Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Παναγόπουλος Παναγιώτης.
25. Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και συζήτηση επί γενικών υποθέσεων υπαγομένων στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης  του Δήμου.