Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Προκήρυξη για μελέτη αποχέτευσης ομβρίων…

Πρόσκληση σε μελετητές να καταθέσουν προσφορές.
    Μετά από μέριμνα του δραστήριου αντιδημάρχου Ζίτσας Θωμά Μάστακα αποφασίστηκε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αποχέτευσης των ομβρίων σε τμήμα της Ζωοδόχου που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Έτσι σε πρώτο στάδιο διατέθηκαν 20.360,76 € ώστε να γίνει η μελέτη και μετά θα ακολουθήσει το έργο.
    Ο Δήμος Ζiτσας θα αναθέσει απευθείας την μελέτη για την «Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ Ζωοδόχου». Μπορεί η αμοιβή για τη μελέτη να προεκτιμήθηκε σε 20.360,76 €, αλλά…
οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί πρέπει να καταθέσουν γραπτές προσφορές με έκπτωση προς το Δήμο Ζίτσας.
    Τη μελέτη θα πάρει όποιος δώσει την μεγαλύτερη έκπτωση. Η προθεσμία για τις προσφορές είναι ως την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015.
    Αναλυτικά όλη η προκήρυξη εδώ