Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Νέα συνεδρίαση την Παρασκευή 29/5 του Δημοτικού Συμβουλίου…

Κύριο θέμα οι νέες προσλήψεις προσωπικού
    Με κύριο θέμα τις νέες προσλήψεις συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 στις 3:00 μμ.     Πρόκειται τόσο για δίμηνες προσλήψεις, όσο και για πρόσληψη αρκετών ατόμων με πέντε (5) μεροκάματα το μήνα.
    Στην Ημερήσια διάταξη υπάρχουν επίσης και τα υπόλοιπα (κυρίως υπηρεσιακά) θέματα.
    Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη...

περιλαμβάνει συνολικά πέντε (5) θέματα. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Προγραμματισμός προσλήψεων με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
2. Πρόσληψη προσωπικού μέχρι πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4071/2012.
3. Παράταση μίσθωσης ακινήτου το οποίο χρησιμοποιείται ως αποθήκη του Δήμου.
4. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015.