Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από τράπεζες για συνεργασία με το Δήμο Ζίτσας…

Μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη 9-4-2015 η προθεσμία. Προβληματισμός από μία προϋπόθεση.
    Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ζίτσας καλεί τις ενδιαφερόμενες Τράπεζες που επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση με το Δήμο Ζίτσας για την τήρηση των χρηματικών αποθεμάτων του Δήμου,  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, προσφέροντας την πιο συμφέρουσα για το Δήμο προσφορά.
    Όπως αναφέρουν παράγοντες, γνώστες της τραπεζικής αγοράς το μέσο υπόλοιπο του καταθετικού λογαριασμού του Δήμου Ζίτσας εκτιμάται σε...
 3 εκατ. €.
   Παράλληλα προβληματισμό προκαλεί αν θα τηρηθεί ή όχι η προϋπόθεση που έθεσε ο Δήμος Ζίτσας ότι «Οι ενδιαφερόμενες Τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω: Δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών σε υποκαταστήματα εντός των ορίων του Δήμου Ζίτσας και της έδρας του Δήμου ή την δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων στα όρια του Δήμου Ζίτσας». 
    Τούτο αφού η μη ύπαρξη υποκαταστημάτων εκτιμάται ότι περιορίζει ουσιαστικά μέχρι μηδενισμού τον ανταγωνισμό των ενδιαφερομένων τραπεζικών ιδρυμάτων, με πιθανή ζημία του Δήμου Ζίτσας.
    Ταυτόχρονα η “σκέτη - νέτη” και χωρίς σαφείς ρήτρες ενδεχόμενη υπόσχεση περί ύπαρξης «δυνατότητας ίδρυσης υποκαταστημάτων στα όρια του Δήμου Ζίτσας» από κάποια τράπεζα, ίσως είναι εντελώς αόριστη, καθιστώντας έτσι “επίφοβη” την αξιολόγηση από δημοσίους υπαλλήλους, εάν τελικά διασαφηνιστεί ότι θα υπάρξει αξιολόγηση από υπηρεσιακούς παράγοντες.
    Η προϋπόθεση αυτή, είναι πιθανό να αναγκάσει τον Δήμο Ζίτσας να επαναλάβει διαφοροποιημένη την πρόσκληση ενδιαφέροντος για ευνόητους λόγους.
Αναλυτικά όλη η πρόσκληση εδώ.