Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Η προκήρυξη για πρόσληψη άλλων 8 ατόμων από το Δήμο Ζίτσας…

Είναι χωρίς ΑΣΕΠ, θα πάρει όποιους θέλει ο δήμαρχος. Η ειδικότητες, η προθεσμία, τα δικαιολογητικά. ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.
    Βγήκε η προκήρυξη για την πρόσληψη συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Για την πρόσληψη αυτή ΔΕΝ απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (εκτός από μέσον;), ενώ δεν γίνεται καθόλου κατάταξη με μόρια κλπ.
    Η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι από την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 μέχρι
και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014.
    Τα 8 άτομα θα απασχοληθούν ως εργατικό και τεχνικό προσωπικό, με την ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ- ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ. Όσοι προσληφθούν θα είναι με το σύστημα μέχρι 5 μεροκάματα το μήνα.  

Αναλυτικά όλη η προκήρυξη: