Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ποιοι είναι οι 4 που προσλαμβάνονται από το Δήμο Ζίτσας ως ορισμένου χρόνου…

    Μετά την προκήρυξη για πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ζίτσας και την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους, οι αρμόδιοι αποφάσισαν και προσλαμβάνονται οι:…...

1. ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΛΟΥΪΖΑΣ (Δ.Ε. ΜΑΓΕΙΡΩΝ)
2. ΚΑΣΣΑΡΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΤΣΑΣ (ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ)
3. ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ (ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ)
4. ΜΠΑΝΔΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ (ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ)

(λεπτομέρειες για την προκήρυξη)