Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Αρχή στις συνεδριάσεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου για το Δημοτικό Συμβούλιο…

κλικ για zoom
    Αρχίζουν οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τη νεοεκλεγείσα δημοτική αρχή του Δήμου Ζίτσας. Η πρώτη μετά την εκλογή προεδρείου συνεδρίαση, θα γίνει την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 6:00 μμ με 45 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Από τα 45 θέματα τα περισσότερα είναι αυστηρά υπηρεσιακά (αποδοχή πιστώσεων, έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων κλπ). 
    Υπάρχουν όμως και αρκετά ουσιαστικά θέματα, συγκεκριμένα...
από το 23ο μέχρι και το 27ο όπου θα οριστούν τα Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δ.Δ., της Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ζίτσας καθώς επίσης οι εκπρόσωποι του Δήμου στους φορείς απορριμμάτων (ΦΟΔΣΑ Ιωαννίνων και Ηπείρου) και στο ΣΥΔΛΙ.
    Ακόμη στο 16ο θέμα, με δημόσια κλήρωση όπως ορίζει ο Νόμος, θα συγκροτηθούν οι επιτροπές παραλαβής των έργων που θα γίνουν με ανάθεση ή με δημοπράτηση. 
    Τέλος θα οριστούν και κάποιοι δευτερεύοντες εκπρόσωποι σε διάφορες επιτροπές.

    Αναλυτικά όλη η ημερήσια διάταξη: