Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013

«Βοήθεια» στη δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων…

    Υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους αμπελουργούς για την ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής Δήλωσης Συγκομιδής επιχειρεί να παρέχει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προσφέρει μέσω του πλήκτρου «Βοήθεια», που εμφανίζεται στο μενού της «Δήλωσης Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στις «Ψηφιακές Υπηρεσίες» της...
ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.minagric.gr.
    Ο χρήστης (αμπελουργός) αφού συμπληρώσει το πεδίο του «Όνομα Χρήστη» και του «Κωδικού Χρήστη» που εμφανίζεται όταν επιλεγεί η υπηρεσία «Δήλωση Συγκομιδής» από τις «Ψηφιακές Υπηρεσίες» (θα πρέπει ήδη να έχει εγγραφεί), εισέρχεται στο κυρίως μενού της Δήλωσης Συγκομιδής, όπου πατώντας την επιλογή «Βοήθεια» έχει πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε ξεχωριστή οθόνη της Δήλωσης Συγκομιδής.
    Παράλληλα ο αμπελουργός μπορεί να απευθυνθεί για βοήθεια και στο τηλέφωνο του ΥΑΑΤ με αριθμό 210-2125299.
    Βρείτε εδώ αναλυτικά τα βήματα για τη «Βοήθεια» στη Δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων.pdf