Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Διαγραφές τελών ύδρευσης σε 18 άτομα…

Διέγραψε τέλη ύδρευσης και κυβικά νερού το Δημοτικό Συμβούλιο σε 18 άτομα. Άλλοι είχαν διαρροή, άλλοι λάθη κλπ.
Με σκοπό να υπάρχει διαφάνεια και πλήρης ενημέρωση όλων, το zitsagate
σας παρουσιάζει την σχετική απόφαση :