Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Β΄ Κυριακή: Τελικό αποτέλεσμα στο Δήμο Ζίτσας…

    Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης και των 67 εκλογικών τμημάτων στο Δήμο Ζίτσας, το τελικό αποτέλεσμα είναι :…
 
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς
20.397


Άκυρα
866
(7,23%) επί των ψηφισάντων
Ψηφίσαντες Εκλογείς
11.975
(58,71%) επί των εγγεγραμμένων

Λευκά
557
(4,65%) επί των ψηφισάντων
Σύνολο Άκυρων-Λευκών
1.423
(11,88%) επί των ψηφισάντων

Αποχή
8.422
(41,29%) επί των εγγεγραμμένων
Έγκυρα
10.552
(88,12%) επί των ψηφισάντων


Ψήφοι
B' Γύρος  
Α' Γύρος
Μεταβολή
   1. 

 ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧ.

5.710

54,11%

(28,67%)

+25,44%

2. 

ΓΑΡΔΙΚΟΣ ΒΑΣ.

4.842

45,89%

(32,18%)

+13,71%